• Konsument

    Konsument

    Som konsument tänker man inte alltid på alla komponenter som finns på olika webbsidor. En del sidor tar lång tid att ladda medan andra går fortare, varför en viss bild dyker upp ett fält på sidan jag…

Scroll Up